Autor: Seneca

Autor: SenecaLucius Annaeus Seneca (4 př. n. l. Cordóba, Španělsko – 65 Řím, Itálie) byl římský filozof, dramatik, básník a politik.
Narodil se v Hispánské Kordubě. V mládí přišel do Říma a za otcova dohledu získal rétorické a filosofické vzdělání. Stejně jako jeho bratři byl deklamátor (přednašeč, recitátor) a propagátor delimací, které postupně prostoupily celou římskou literaturou. Hlásal nauku stoickou, která učila, že nejvyšší dobro je ctnost, a že se člověk má odpoutat ode všech vnějších malicherností a žít v úplném duševním klidu, z něhož se pravý filozof nedá ničím vyrušit. Poměrně brzy začal vystupovat na veřejnosti a ve státních službách. Za vlády Caliguly se stal senátorem, ale za vlády císaře Claudia byl v r. 41 vyobcován na Korsiku, což se stalo pravděpodobně pod vlivem Claudiovy ženy Messaliny. Byl obžalován z cizoložství s Claudiovou sestrou, Julií Livillou. Zpět do Říma byl povolán až po osmi letech (roku 49) na žádost Agrippiny, aby se stal vychovatelem jejího syna Nerona. Když začal Nero v roce 54 vládnout, bylo mu 17 let. V této době za něj vládl hlavně Seneca společně s prefektem praetoriánů Afraniem Burrem. Roku 57 byl jmenován konsulem a nějakou dobu se výrazně podílel na správě říše. Později se stával císaři nepohodlným, roku 62 zemřel jeho přítel Burrus (náčelník praetoriánů) a jeho moc začala upadat. Seneca se postupně začal vyhýbat všem úřadům, přesto byl v roce 65 obviněn z účasti na Pisonově spiknutí, jeho reálná účast v něm se zdá být nepravděpodobná. Poté byl donucen k sebevraždě, podřízl si žíly. Jeho smrt bývá někdy spojována s bojem za republiku atp., což je nepravdivé, protože Seneca byl zastáncem císařství.

„Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr příznivý.”
» Seneca | Citát #476

„Jednej tak, abys byl šťastný, ne abys ses šťastným jen zdál.”
» Seneca | Citát #471

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.”
» Seneca | Citát #459

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.”
» Seneca | Citát #434

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.”
» Seneca | Citát #414

„Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.”
» Seneca | Citát #402

„Kdo žije láskou, ten již nežije v sobě, nýbrž v tom, co miluje.”
» Seneca | Citát #315

„Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.”
» Seneca | Citát #314

„Především se nauč mít radost. Pravá radost je tím nejdůležitějším v životě.”
» Seneca | Citát #292

„Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.”
» Seneca | Citát #253

„Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.”
» Seneca | Citát #232

„Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele.”
» Seneca | Citát #224

„Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.”
» Seneca | Citát #217

„Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší. Jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš?”
» Seneca | Citát #111


Strana: první ... 2 ... poslední